picture

Подписване на договор за доставка на оборудване - Договор BG16RFOP002-2.001-0598-C01/09.02.2016г. SU-01

 

picture

Подписване на договор за доставка на оборудване - Договор BG16RFOP002-2.001-0598-C01/09.02.2016г. SU-01

 

picture

Доставка на Първа машина по Договор за доставка на оборудване - Договор BG16RFOP002-2.001-0598-C01/09.02.2016г. SU-01

 

picture

Доставка на Втора машина по Договор за доставка на оборудване - BG16RFOP002-2.001-0598-C01/09.02.2016г. SU-01

 

picture

Заключително събитие по проект- BG16RFOP002-2.001-0598-C01/09.02.2016г. SU-01

 

Подписване на договора първа машина

Втора машина