Х.Е.Л.А
ХИМ ООД

Широка гама от продукти, използвани всекидневно от всяко домакинство.

За компанията

Х.Е.Л.А. ХИМ ООД

В дългогодишната си дейност Х.Е.Л.А. ХИМ ООД има разработена широка гама от продукти, използвани всекидневно от всяко домакинство. Компанията се стреми да задоволи нуждите на хората за поддържане на хигиената и уюта в техните жилища, производствени сгради и офиси.

Продукти

Контакти